Er du Larvik Havns nye eiendom- og båthavnsjef?

Er du Larvik Havns nye eiendom- og båthavnsjef?

Stillingstittel: Eiendom- og båthavnsjef
Arbeids​sted: Skien
Oppdrags​giver: Larvik Havn Kf
Antall stillinger: 1
Type stilling: 100%
Søknads​frist: 14 november 2014.
Arbeidssted: Havnegata 5 i Larvik
Arbeidssted: Havnegata 5 i Larvik


Som eiendom- og båthavnsjef hos oss vil du få ansvaret for forvaltningen og utviklingen av våre eiendommer og arealer. I stillingen inngår også ansvaret for oppfølgingen av vår båthavnvirksomhet. Med dette menes å følge opp gjestehavndrivere og andre næringsinteresser, samt ivareta dialog med båtforeninger, eierkommune og innbyggere vedr. båthavnspørsmål.

Arbeidsoppgaver

Sentrale ansvars- og hovedarbeidsområder:

  • Eiendoms- og forretningsutvikling
  • Følge sentrale planprosesser
  • Ivareta samarbeidet med Larvik Havns båthavnsinteressenter
  • Diverse planarbeid og saksbehandling.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ønsker oss en ansvarsbevisst og omgjengelig person, med en kombinasjon av relevant utdannelse på universitets-/høyskolenivå, samt erfaring for stillingen. Er du i tillegg en "kremmer" med stor gjennomføringsevne, så er det bra.

Vi tilbyr

Larvik Havn Kf kan tilby en spennende stilling, hvor du både får arbeide med forvaltning og forretning og med plass i foretakets ledergruppe. Havnen er inne i en viktig utviklingsfase som vil få betydning for regionen. Du vil få en bred kontaktflate - fra byens innbyggere til kommuneadministrasjon, politikere og næringslivsaktører. I tillegg får du gode muligheter til å påvirke utviklingen av stillingen. Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger.

Om oppdragsgiveren

Vår oppdragsgiver er Larvik Havn Kf. Med 70.000 containere og rundt to millioner tonn gods per år, er Larvik Havn et viktig logistikk knutepunkt på Østlandet. Havna skal utvikles til å bli den miljømessige og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og bidra positivt til styrking av regionens næringsliv. Til nyopprettet stilling i attraktiv fjordby søker vi deg som har erfaring fra, og kunnskap om, eiendomsutvikling eller forvaltning av eiendommer, og som trives i en selvstendig rolle hvor du har en stor kontaktflate.

Oppdrags​giver

Oppdrags​giver


Spørsmål om stillingen?