Økonomisjef

Økonomisjef

Stillingstittel: Økonomisjef
Arbeids​sted: Tromsø
Oppdrags​giver: Tromsprodukt AS
Antall stillinger: 1
Type stilling: 100%
Søknads​frist: 16.10.17
Økonomisjef regnskap økonomi ansvar
Økonomisjef regnskap økonomi ansvar
Gimlevegen 46
Gimlevegen 46

Denne annonsen er utgått

Denne annonsen er utgåttEr du på jakt etter en utfordrende lederstilling i et selskap som skaper verdier gjennom meningsfylt arbeid? Da anbefaler vi deg å søke jobben som vår nye økonomisjef!

Du vil i stor grad få være med på å definere rollens innhold og påvirke egen arbeidshverdag. Du vil håndtere alt fra operative oppgaver til strategiske utfordringer. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe. Du vil få ansvaret for selskapets økonomi og IT-funksjoner, og rapporterer til administrerende direktør.

Tromsprodukt AS har 170 fast ansatte og cirka 1200 årlige deltakere i våre ulike programmer. Selskapets kjernevirksomhet er arbeidsinkludering (#folkijobb). Vi er organisert som et AS, eierne er i hovedsak Tromsø kommune, omkringliggende kommuner, Troms fylkeskommune samt ideelle organisasjoner. Selskapet har utbytteforbud og skattefritak. Det betyr at eventuelt overskudd skal komme selskapets deltakere til gode gjennom utvikling av gode og tidsrelevante tilbud. I 2016 omsatte selskapet for 109 millioner norske kroner.

Vår bransje opplever for tiden store endringer i rammevilkårene. Blant annet er de fleste av våre tjenester og produkter konkurranseutsatt. Som følge av dette har vi iverksatt en rekke aktiviteter rettet mot profesjonalisering, modernisering, samlokalisering og økonomisk robusthet. Våre ambisjoner er høye og vi er godt i gang med realiseringen.

Dette er deg:
- Utpreget gode samarbeidsegenskaper
- Strukturert og systematisk
- Løsningsorientert og selvstendig
- Høyere økonomisk utdannelse (siv.øk/master)
- Teknologidrevet
- Erfaring som leder innen økonomi/ finans, helst fra en mellomstor/ stor organisasjon
- God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Hos oss vil du få:
- Muligheten til å påvirke virksomhetens fremtid
- En spennende og utfordrende lederstilling i et stimulerende og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
- Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
- Fleksibel arbeidstid
- Konkurransedyktige betingelser

Noen av arbeidsoppgavene du vil få:
- Ansvar for levering av måneds-, kvartals- og årsregnskap inkl balanse
- Budsjettering, herunder prosedyre for utarbeidelse av budsjett
- Bidra til å utvikle gode KPIer både til intern og ekstern rapportering
- Etablere rutiner for innkjøp/leverandører
- Personalledelse og utvikling av egen avdeling og støttefunksjon
- Utvikling og optimalisering av diverse økonomistyringsverktøy
- Kvalitetssikring, utvikling og kontraktsoppfølging av eksterne leveranser innen økonomi og IT-tjenester

Personlig egnethet for stillingen anses som avgjørende for virksomhetens måloppnåelse, og vil vektlegges ved ansettelse.

Vi er pådrivere for mangfold og inkludering i arbeidslivet, og oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn, utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Søknadsfrist: 16.10.17. For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Jobzone Tromsø ved Grete Wilsgaard, tlf. 90866924 evt. grete@jobzone.no eller Andreas Østenrød
Administrerende direktør Tromsprodukt, tlf. 46925132 evt. andreas.ostenrod@tromsprodukt.no

 

Oppdrags​giver

Oppdrags​giver


Spørsmål om stillingen?

Grete Wilsgaard
Grete Wilsgaard
Daglig leder