Avstemningen for Raushetsaksjonen 2019 er nå avsluttet.

Årets Raushetsaksjon har vært omfattende, og det er fantastisk å se det store engasjementet rundt om i landet for alle de gode sakene dere brenner for. Det har kommet inn over 30 000 stemmer i år, og de lokale ildsjelene og de gode prosjektene har fått oppmerksomhet i lokalmiljøet og i media.

Vinneren ble Andre Reinholdtsen

Takk for at du har engasjert deg!