Vi søker lokale helter! Kjenner du noen?

Den lokale nominasjonen er nå avsluttet.

Raushetsaksjonen 2019

De finnes i hvert eneste lokalsamfunn. De som legger ned timer av sin tid og omsorg for andre, enten det er for å skaffe utstyr til den lokale fotballklubben, lære barn å gå på ski, arrangere støttekonserter eller hjelpe nyinnflyttede flyktninger.

De er rause, utrettelige og engasjerte – og som oftest beskjedne på egne vegne. Derfor trenger vi din hjelp når vi skal finne disse lokale heltene og hedre dem.

Personlig hederspris
Siden 2004 har Jobzone hvert år delt ut en personlig hederspris på 10 000 kroner for å takke dem som har gjort en ekstraordinær innsats for å hjelpe andre eller bidra til humanitært arbeid lokalt.

 

Avstemming i landskonkurransen skjer i begynnelsen  av mai, og hvem som får Jobzone-støtten på 100 000 kroner blir offentliggjort i slutten av mai/ begynnelsen av juni 2019.