Vi søker lokale helter! Kjenner du noen?

Har du en ildsjel i ditt lokalmiljø? En som raust gir av sin tid og omtanke uten å forvente noe i retur? Den personen vil vi høre om!

Raushetsaksjonen 2019

De finnes i hvert eneste lokalsamfunn. De som legger ned timer av sin tid og omsorg for andre, enten det er for å skaffe utstyr til den lokale fotballklubben, lære barn å gå på ski, arrangere støttekonserter eller hjelpe nyinnflyttede flyktninger.

De er rause, utrettelige og engasjerte – og som oftest beskjedne på egne vegne. Derfor trenger vi din hjelp når vi skal finne disse lokale heltene og hedre dem.

Personlig hederspris
Siden 2004 har Jobzone hvert år delt ut en personlig hederspris på 10 000 kroner for å takke dem som har gjort en ekstraordinær innsats for å hjelpe andre eller bidra til humanitært arbeid lokalt.

Dersom du kjenner noen som kan være en verdig vinner av Jobzoneprisen 2019, vil vi gjerne høre fra deg. 

Send en mail til ditt lokale Jobzonekontor med navn og kontaktinformasjon til den du nominerer, sammen med ditt eget telefonnummer. Ditt lokale Jobzone-kontor finner du her. 

Du kan også laste ned et eget skjema for nominasjoner her. Skriv det ut, fyll ut og lever eller send til ditt lokale Jobzonekontor. Frist for å nominere er mandag 25. mars 2019.

Den lokale Jobzone-prisen er en personlig hederspris, og gis til en navngitt person. I tillegg får én av de lokale vinnerne muligheten til å dele ut 100 000 kroner til et veldedig prosjekt eller en veldedig organisasjon som de brenner for og ønsker å støtte.

Hvem det blir, er du med på å avgjøre gjennom en landsavstemming på våre nettsider i april/mai 2019.

Nå går startskuddet for Raushetsaksjonen 2019 (tidligere Veldedighetsaksjonen) – vi gleder oss til å høre fra deg!

Hva er Jobzoneprisen og Raushetsaksjonen?

  • Jobzoneprisen skal stimulere til humanitært arbeid på lokal grunn.
  • Den lokale prisen er en personlig hederspris på 10 000 kr som deles ut av ditt lokale Jobzone-kontor. Deretter kan vinnerens prosjekt delta i en landskonkurranse om kr. 100 000.
  • Vi kaller hele denne prosessen – fra du nominerer og til vi kårer lokale vinnere og gir nasjonal støtte og oppmerksomhet – for Raushetsaksjonen. For det er det handler om: å vise fram de rause ildsjelene, og gi litt tilbake til dem.

Hvem kan motta prisen?
Bare navngitte enkeltpersoner kan få prisen. Vedkommende kan være engasjert i en gruppe/forening, men Jobzoneprisen er en personlig pris. Den typiske prisvinner gjør en innsats for svakerestilte grupper – lokalt eller globalt – og må også engasjere flere mennesker i sitt nærmiljø i det samme arbeidet.

Frist for forslag
Fristen er mandag 25. mars 2019.

Når blir vinnerne offentliggjort?
De lokale vinnerne av Jobzoneprisen vil bli offentliggjort den første uken i april. Det enkelte Jobzonekontor kontakter vinneren for overrekkelse av prisen.

Avstemming i landskonkurransen skjer i april/mai, og hvem som får Jobzone-støtten på 100 000 kroner blir offentliggjort i slutten av mai 2019.