Hvert år siden 2004 har Jobzones lokalkontorer delt ut 10 000 kroner til sine lokale helter over hele landet. Til sammen har vi delt ut over 2 millioner kroner til lokale ildsjeler som bidrar til å gjøre en forskjell.

Den lokale Jobzoneprisen på 10 000 kroner er en personlig hederspris som årlig deles ut til noen i lokalmiljøet som har gjort en ekstraordinær innsats for å hjelpe andre eller bidra til humanitært arbeid lokalt.

I år som i fjor lot vi oss inspirere av den fantastiske innsatsen de lokale ildsjelene gjør. Vi bestemte at vi gir bort 100 000 kroner til arbeidet en av de lokale vinnerne er engasjert i, der pengene går til et øremerket prosjekt.

Hvilket prosjekt som skulle få Jobzones støtte på 100 000 kroner overlot vi til dere å bestemme, og avstemmingen ble avsluttet ved midnatt 23. april – takk for det store engasjementet dere har vist!

Vinneren av landsfinalen 2017 ble Irén Kinn og fjellsykehuset i Nepal.

Prosjektet dere stemte frem og som mottar 100 000 fra årets Veldedighetsaksjon, er det Irén Kinn og barnekoret Ekko som står bak.

De samler inn penger til et sykehus oppe i fjellene i Okhaldhunga i Nepal. Der har det vært jordskjelv, og sykehuset må repareres eller bygges opp på nytt. Dette er det eneste sykehuset i et område med 200 000 mennesker. Etter jordskjelvet har det vært stor tilstrømning av pasienter. Mange må gå i flere dager for å komme til sykehuset, og svært mange av pasientene er fattige og kan ikke betale regningen.

Irén Kinn sier at pengene skal gå til et pasientstøttefond, til leker til barneavdelingen og midler til å reparere eller bygge opp igjen sykehuset.

Endelig resultat