Personvernerklæring/brukervilkår

Vi vil også orientere deg som bruker av websiden og tjenestene våre om eventuelle kommende endringer som utvider vår informasjonsplikt i henhold til personvernregelverket. Vi vil sende slike orienteringer til den epostadressen du oppgir når du registrerer deg. 

Du er velkommen til å bruke vår hjemmeside og våre tjenester så ofte du ønsker. Ved å ta i bruk nettsidene og våre tjenester godtar du brukervilkårene. Under angis de vilkår og forutsetninger som gjelder for bruk av Jobzones hjemmeside og våre tjenester, som dels er automatiserte og dels er manuelle. Jobzone har rett til å fjerne dine opplysninger og profil hvis gitte opplysninger ikke er i henhold til vilkår for bruk som beskrevet her.

Personopplysninger

Jobzone følger det til enhver tid gjeldende regelverk for personopplysninger. Du trenger ikke å registrere eller overføre informasjon om deg selv i andre tilfeller enn når du spesifikt ønsker å søke en eller flere stillinger, men jo mer du fyller ut i profilen din, jo flere stillinger kan vi matche deg mot.

Jobzone Norge AS (Postboks 4542, Nydalen, 0404 Oslo) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Formålet med Jobzones behandling av dine personopplysninger er å levere en digital rekrutteringstjeneste. Det rettslige grunnlaget for Jobzones behandling av dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 b) (nødvendig for å oppfylle en avtale).

Du har innsynsrett i hvilke personopplysninger Jobzone har om deg. Feilaktig eller misvisende informasjon skal på din begjæring korrigeres eller slettes. Du har også rett til å i en periode begrense vår bruk av opplysninger dersom du er uenig i opplysningenes innhold. Du har rett til å vite hvor opplysninger kommer fra og til hvem de videreformidles. Du har også rett til å kreve menneskelig inngripen ved automatiserte beslutninger. Fra og med den datoen EUs nye personvernforordning trer i kraft i Norge, har du også rett til å få dine personopplysninger portert. Vil du benytte deg av dine rettigheter kan du kontakte Erik Dølven i Jobzone Norge AS. Du har også rett til å klage på urettmessig bruk av personopplysninger til Datatilsynet. 

Du når som helst be om at din profil og dermed dine personopplysninger blir slettet. Dersom du har hatt ett eller flere oppdrag gjennom Jobzone etter 01.01.2010 er du etter arbeidsmiljøloven å anse som ansatt hos Jobzone selv etter at oppdraget er avsluttet, inntil du sier opp selv. Dersom du ønsker å slette profilen din etter at du har vært i et oppdrag hos oss, betyr det at du også avslutter det formelle arbeidsforholdet – dette vil du også få en påminnelse om når du ber om sletting. Vi er etter Skatteloven, A-opplysningsloven m.fl. pålagt å lagre opplysninger knyttet til lønn, skatt, pensjon m.m. i fem til ti år etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Vi følger for øvrig HR Norges anbefalinger om lagring av opplysninger knyttet til arbeidsforhold.

Hvordan Jobzones tjenester fungerer og bruker personopplysninger

Du kan gjennom å registrere deg søke på ledige stillinger hos Jobzone og arbeidsgivere som bruker våre tjenester til å finne nye medarbeidere. Du kan søke på en enkelt stilling eller legge inn en åpen søknad gjennom å registrere deg og fylle ut profilen din. 

Dine opplysninger blir lagret og bearbeidet i Jobzones interne datasystemer i den hensikt å hjelpe deg med dine jobbønsker. Systemet vil blant annet matche krav til kompetanse og erfaring for en spesifikk stilling opp mot de opplysningene du har lagt inn om din kompetanse og erfaring i din profil.

Dersom du kun søker på en enkelt stilling kan du velge om du vil bli vurdert for andre stillinger også.

Hvem har tilgang til informasjonen? 

Det er du selv som registrerer, oppdaterer og sletter informasjonen om deg i vår database og har ansvar for at opplysningene du legger inn er korrekte og oppdaterte.

Vi oppfordrer alle som er registrert om å regelmessig oppdatere sin brukerprofil, slik at vi til enhver tid har riktig informasjon. Jobzones medarbeidere som jobber med vikarutleie og rekruttering har tilgang til dine opplysninger, og for at vi skal kunne presentere jobbsøkere for mulige oppdragsgivere er det nødvendig å utlevere registrerte opplysninger til våre oppdragsgivere. Vi vil aldri utlevere detaljer fra personlighets-/evnetest eller arbeidsprøver til våre oppdragsgivere uten ditt samtykke, men de vil få en oppsummering og resultatene vil inngå som en del av helhetsvurderingen.

Når det dukker opp oppdrag/stillinger som matcher din kompetanse og erfaring, vil vi presentere et utvalg av de kvalifiserte kandidatene til denne stillingen for oppdragsgiver. Våre oppdragsgivere vil også kunne søke i vår database etter kandidater, med mindre kandidaten/jobbsøkeren kun har ønsket å søke på en bestemt stilling og ønsker å bli utelatt i matching mot andre stillinger/oppdrag. 

I forbindelse med IT-drift og tjenesteutsetting og i forbindelse med lønn/skatt/pensjon, benytter vi underleverandører som kan måtte behandle dine relevante personopplysninger. I slike tilfeller sørger vi for at leverandørene er underlagt kontraktmekanismer som skal sikre vern av dine personopplysninger. Vi deler også personopplysninger med myndigheter for å oppfylle Jobzones lovpålagte plikter.

Lagringstid

Dine personopplysninger lagres i to år fra jobbsøker/brukers egen innleggelse av opplysninger (grunndata), deretter kreves samtykke for lenger lagring – du vil da bli spurt om du ønsker å fortsatt stå registrert. 

Personopplysninger som er knyttet til økonomiske transaksjoner med oppdragsgiver og utbetaling av vederlag når du har vært i oppdrag gjennom Jobzone, lagres i fem til ti år i henhold til regnskapslovens, skattelovens og A-opplysningslovens bestemmelser. Vi følger for øvrig HR Norges retningslinjer for lagring av personalopplysninger.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Jobzone overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU eller EØS. 

Ansvar

Jobzone påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som kan forekomme på denne hjemmesiden. Jobzone påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre konsekvenser som kan oppstå i og med din bruk av denne siden. 

Du er selv ansvarlig for at den informasjonen du legger igjen er korrekt og gyldig. Du har fullt ansvar for all informasjon du registrerer på hjemmesiden og i våre systemer.

Jurisdiksjon og tvistemål

Bruken av denne hjemmesiden og vårt rekrutteringssystem og alle eventuelle avtaler som skjer gjennom hjemmesiden skal skje i samsvar med norsk lovgivning.

Endringer av vilkår 

Jobzone har rett til å forandre disse vilkårene når det anses nødvendig. Ved endring av vilkår vil vi orientere deg om endringene og hva de innebærer via den e-postadressen du har registrert hos oss, slik at du har anledning til å ta stilling til om du ønsker å fortsette å benytte tjenesten. 

Sikkerhet

Hver bruker må identifisere seg for å få tilgang til sin brukerprofil. Innloggingsinformasjonen består av et brukernavn og et passord. Passordet må inneholde både tall og bokstaver.

Alle opplysninger du legger inn hos oss blir kryptert. Det er ikke tillatt å på noen måte foreta handlinger som risikerer å undergrave sikkerheten for applikasjoner eller personopplysningsloven som gjelder for lagret informasjon.

Koster det noe?

Du registrerer deg som bruker og sender søknader helt kostnadsfritt gjennom vår hjemmeside.