I alle lokalsamfunn finnes det noen som bretter opp ermene og står på for andre uten å forvente å få noe igjen for det. Kjenner du en?

Jobzone-prisen er en personlig hederspris på 10 000 kroner som årlig deles ut til noen i lokalmiljøet som har gjort en ekstraordinær innsats for å hjelpe andre eller bidra til humanitært arbeid lokalt.

Vi trenger din hjelp til å finne frem til verdige vinnere av Jobzone-prisen i ditt nærmiljø – kjenner du noen som hjelper andre og som fortjener en takk og en pengegave for innsatsen de gjør?

Da må du sende ditt lokale Jobzone-kontor en mail med navnet på den du nominerer, vedkommendes kontaktinfo og ditt eget telefonnummer. Ditt lokale Jobzone-kontor finner du her.

Du kan også laste ned skjemaet her, printe det ut og sende det ferdig utfylte skjemaet pr. post/levere det til ditt lokale Jobzone-kontor. Frist for å nominere noen er 26. januar 2018.

Dersom den personen du foreslår blir tildelt den lokale Jobzone-prisen på 10 000 kroner, vil han/hun også automatisk få muligheten til å vinne 100 000 kroner til en ideell organisasjon eller et veldedig prosjekt de brenner for og ønsker å støtte.

Hvilket prosjekt/hvilken organisasjon som skal få Jobzones støtte på 100 000 kroner overlater vi til dere å bestemme, og avstemmingen vil foregå via våre nettsider i mars 2018.

Mer info/regelverk for Jobzone-prisen

Hva er Jobzone-prisen?
Jobzone-prisen skal stimulere til humanitært arbeid på lokal grunn. 
Den lokale prisen er en personlig hederspris på 10 000 kr som deles ut av ditt lokale Jobzonekontor. Etterpå kan vinnerens prosjekt være med i en landskonkurranse om kr. 100 000.

Hvem kan motta prisen?
Bare navngitte enkeltpersoner kan få prisen. Vedkommende kan være engasjert i en gruppe/forening, men Jobzone-prisen er en personlig pris. Den typiske prisvinner gjør en innsats for svakerestilte grupper - lokalt eller globalt - og må også engasjere flere mennesker i sitt nærmiljø i det samme arbeidet.

Frist for forslag
Fristen er 26. januar 2018.

Når blir vinnerne offentliggjort?
Vinnerne vil bli offentliggjort i løpet av februar. Det enkelte Jobzonekontor kontakter vinneren for overrekkelse av prisen.