Akcja Szczodrość

W twoim lokalnym środowisku znajduje się na pewno człowiek czynu. Człowiek, który szczodrze oferuje swój czas i uwagę nie oczekując niczego w zamian. Takich ludzi, my z Jobzone, chcemy popierać.

Można ich odnaleźć w każdym poszczególnym środowisku lokalnym. Tych, którzy poświęcają swój czas nad opiekę nad innymi, a to poprzez załatwienie sprzętu dla miejscowego klubu piłki nożnej, uczenie dzieci jazdy na nartach, organizowanie wspierających koncertów, zbiórki żywności i odzieży dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej lub pomoc nowoprzybyłym uchodźcom.   Są oni szczodrzy, niestrudzeni i zaangażowani – i zazwyczaj cechuje ich skromność. 

Lokalnych bohaterów, których poszukujemy, chcielibyśmy chętnie uhonorować za ich wkład pracy.

Osobiste nagrody uznania

Każdego roku poczynając od 2004 agencja Jobzone poprzez Akcję Szczodrość (wcześniej nazywaną Akcją Charytatywną) przyznaje osobistą nagrodę uznania w wys. 10 000 norweskich koron wybranemu człowiekowi czynu z lokalnych środowisk, w których jesteśmy obecni, ażeby podziękować tym, którzy włożyli dodatkowe starania w to, żeby pomóc innym lub wesprzeć lokalną pracę humanitarną. 

Lokalna nagroda z Jobzone jest osobistą nagrodą uznania i zostaje przyznawana konkretnej osobie. Na dodatek jeden z lokalnych zwycięzców otrzyma możliwość przydzielenia 100 000 norweskich koron na realizację charytatywnego projektu lub dla charytatywnej organizacji, którą gorąco popierają i którą chcą wesprzeć. Możesz zadecydować, kto to będzie poprzez głosowanie na naszych stronach internetowych w marcu 2019 r.

Jeżeli znasz kogoś, kto może stać się zasłużonym zwycięzcą nagrody agencji Jobzone, to chętnie chcielibyśmy o tym usłyszeć. Wyślij e-maila do swojego lokalnego biura Jobzone z imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi osoby, którą nominujesz wraz z własnym numerem telefonu. Napisz również coś na temat powodu, dla którego uważasz, że właśnie ta osoba zasługuje na przyznanie nagrody. Twoje lokalne biuro agencji Jobzone znajdziesz tutaj

Więcej na temat nagrody agencji Jobzone i Akcji Szczodrość

  • Nagroda Jobzone jest lokalną nagrodą uznania, którą przyznaje się lokalnym ludziom czynu.
  • Nagroda Jobzone ma stymulować do humanitarnej i dobrowolnej pracy na gruncie lokalnym.
  • Lokalna nagroda jest osobistą nagrodą uznania w wys. 100 000 norweskich koron, która zostaje przyznawana przez twoje lokalne biuro Jobzone. Następnie projekt lokalnego zwycięzcy może uczestniczyć w krajowym konkursie o  100 000 norweskich koron.
  • Cały ten proces – od nominowania przez ciebie kandydata do wyboru przez nas lokalnych zwycięzców i okazania narodowego wsparcia i uwagi – nazywamy Akcją Szczodrość. Bo o to tu właśnie chodzi: wyniesienie na piedestał szczodrych ludzi czynu i danie im pewnej rekompensaty.

Kto może dostać nagrodę?

Nagrodę mogą otrzymać wyłącznie konkretne poszczególne osoby o podanym imieniu i nazwisku. Dana osoba może być zaangażowana w pracę grupy/stowarzyszenia, lecz nagroda Jobzone jest nagrodą osobistą. Typowy zwycięzca nagrody podejmuje starania dla innych – i musi również angażować więcej osób ze swojego najbliższego środowiska w tę samą pracę.

Do 10 lutego możesz nominować osoby, które Twoim zdaniem zasługują na podziękowanie Akcji Szczodrość 2020. Wyślij wiadomość e-mail do lokalnego biura Jobzone z informacjami o tym, kogo chcesz nominować, a także o danych kontaktowych dotyczących Ciebie i osoby nominowanej.

Przegląd lokalnych biur Jobzone można znaleźć tutaj.