Jobzone-koncern

Jobzone-konsernet består av morselskapet Jobzone AS og datterselskapene Jobzone Norge AS, Jobzone Tech AS, HR-huset AS, Podium AS og Nordic care AS. De enkelte selskapene er spesialiserte innenfor hvert sitt felt, noe som gjør at konsernet samlet sett har bred kompetanse på alle aspekter innen personal, rekruttering, omstilling og service.

Selskapene

Jobzone Norge AS er Norges tredje største bemanningsselskap og driver virksomhet innen utleie og rekruttering i Norge. Jobzone har mer enn 30 lokalkontorer spredt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Jobzone Tech AS er en ledende bemannings- og rekruteringsaktør innen teknologi og industri. Jobzone Tech består av en dedikert gruppe rekrutterings- og bransjespesialister som er opptatt av å finne de rette kandidatene for våre kunder. Tilgangen på de mest spennende karrieremulighetene i bransjen tiltrekker også de beste kandidatene.

HR Huset AS er en ledende aktør innen forvaltning av organisasjoners menneskelige ressurser. HR-huset fokuserer spesielt på omstilling og karriereutvikling, strategiske og operative HR-prosesser, samt leder- og medarbeiderutvikling.

Podium AS er et  jobb- og karrieresenter som siden 2002 har bistått mennesker inn i jobb, og til å bygge egen karriere. Podium leverer et bredt spekter av kurs, opplærings- og veiledningstjenester. Hovedkontoret er i Nydalen i Oslo,
og vi er lokalisert med 15 avdelinger på Østlandet med ca. 100 medarbeidere.

Nordic Care AS  er en nasjonal og toneangivende tjenesteleverandør innen Helse- og Omsorgssektoren, med hovedkontor i Oslo. Nordic Care er spesialister på formidling av personalressurser til både primær- og spesialisthelsetjenesten, hvorpå selskapet har rammeavtaler med over 100 kommuner og helseforetak i hele Norge. Utover generelle rekrutterings- og bemanningstjenester, har selskapet også et tydelig tjenestetilbud med oppdrag innen såkalte "vedtaksbaserte" tjenester (1:1/2:1- oppdrag i hjemmet eller på institusjon), samt hjemmehjelp og BPA.