O firmie Jobzone Norwegia

Mamy wizję stania się najlepszym pracodawcą w branży pośrednictwa pracy. Naszym celem jest ciągła dostępność dla Was, gdy będąc naszymi pracownikami i klientami nas potrzebujecie. Dlatego każdy klient i wynajęty pracownik posiadają własną osobistą osobę kontaktową w Jobzone, która dobrze zna ich potrzeby, wymagania i życzenia.

Znamy twoje najbliższe środowisko

Jobzone posiada ponad 30 lokalnych biur na terenie całej Norwegii, które mogą zaoferować szeroki zakres kompetencji w branży pośrednictwa pracy i rekrutacji. Jesteśmy zorganizowani według modelu franszyzy, tj. lokalne biura mają lokalnych właścicieli, a nasi konsultanci to albo właściciele, albo partnerzy.  

Ten model tworzy silne poczucie własności i stanowi dodatkową motywację do podejmowania wysiłków, by nasi klienci i pracownicy byli zadowoleni.  Dobra znajomość lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy sprawia, że możemy podejmować szybkie decyzje i odnajdować dobre rozwiązania dostosowane do Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa, a także dopomaga w ułatwieniu odnalezieniu odpowiedniego stanowiska pracy dla naszych kandydatów. Mocne i widoczne zaangażowanie w miejscowe środowisko charakteryzuje wszystkie nasze lokalne biura. 

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, by odbyć nieformalną i niezobowiązującą rozmowę – odnajdziesz swoje najbliższe biuro firmy Jobzone tutaj.

Troszczymy się o naszych pracowników. W dużej mierze skupiamy się na roli pracodawcy i pracujemy według wizji mówiącej, że klienci wolą tę firmę pośrednictwa pracy, która jest najbardziej atrakcyjna dla osób poszukujących pracy i osób na zastępstwo.

Jobzone jest również tzw. Zweryfikowanym Pracodawcą. Oznacza to, że jesteśmy członkami Konfederacji Norweskich Przedsiębiorców Usług (NHO Service) i podporządkowaliśmy się audytowi zewnętrznemu w odniesieniu do naszego profesjonalizmu jako pracodawcy. 

Ponadto staramy się, by przedstawiać naszym pracownikom dużo społecznościowych i zawodowych ofert zajęć, ponieważ uważamy, że jest to ważne zarówno dla poczucia przynależności, bezpieczeństwa, jak i zaangażowania.

Wszyscy z firmy Jobzone mają też przyczyniać się do tworzenia dobrego środowiska pracy i przestrzegać naszych zasad etycznych.