Jobzone jest Autoryzowany Pracodawca (RA)

Autoryzowany Pracodawca (RA) to system jakości obowiązujący agencje pracy zatrudniające pracowników w NHO Service og Handel. Firmy przechodzą audyt co dwa lata, aby zachować status RA.

To oznacza Autoryzowany Pracodawca (RA)

  • zgodnie z Kodeksem Pracy §14-12.
  • Aby być audytowanym pracodawcą, firma rekrutacyjna musi być członkiem NHO Service og Handel, być zarejestrowana w Norweskiej Inspekcji Pracy i być zorganizowana jako norweska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Audytor zewnętrzny przeprowadza regularne kontrole obowiązków firmy jako pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy.
  • Procedury firmy są weryfikowane oraz pobierane są losowo próbki w wybranych obszarach, które są niezależne od preferencji audytowanego.
  • Wszelkie rozbieżności, które mogą zaistnieć, będą musiały zostać usunięte w odpowiednim terminie, aby firma mogła utrzymać status Autoryzowanego Pracodawcy.
  • Audyt przeprowadza firma lub osoba, która podlega zawodowej odpowiedzialności za poufność i posiada wystarczające kompetencje do przeprowadzenia kontroli. Audytor musi zostać zatwierdzony przez NHO Service og Handel.
  • Autoryzowany Pracodawca ma prawo używać logo RA.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.