W ten sposób używamy testów i sprawdzianów pracy

W związku z rekrutacją, przykładowo, gdy masz zatrudnić personel na kluczowych stanowiskach, czasami może być niezbędne rozszerzenie procesu poprzez użycie testów i sprawdzianów pracy.

Testy

Wielu naszych konsultantów posiada certyfikaty w zakresie testowania zatwierdzonego przez DNV GL. Testy dokonują pomiaru zarówno czynników osobowości, zdolności, jak i umiejętności skierowanych na aktualne wyzwania, na które można napotykać na stanowisku. Daje to nam dobry wgląd w to, czy kandydaci dobrze nadają się na aktualne stanowisko.

Narzędzia testowe pomagają unikać typowych pułapek w rekrutacji. Jeżeli będziesz sam rekrutował, to szybko można działać na wyczucie, kierować się pierwszym wrażeniem lub wybrać kogoś, który przypomina ci samego siebie. Dzięki testom otrzymasz bardziej obiektywną ocenę kandydatów.

Testy można przeprowadzać na różnych etapach procesu rekrutacyjnego. Jeżeli jest dużo kandydatów na stanowisko, możemy na wczesnym etapie procesu przetestować ich zdolności i umiejętności. Przeprowadzamy wtedy całkowicie obiektywną diagnostykę zdolności i umiejętności, które są ważne na aktualnym stanowisku i możemy skupić się na najbardziej aktualnych kandydatach. Może to być test z matematyki lub liczbowy dla kogoś, kto ma pracować w księgowości lub test językowy w przypadku, gdy znajomość języka jest ważna, by zadowalająco rozwiązywać zadania pracy.

Test osobowości mógłby być następnym krokiem, który polega na obnażeniu mocnych i słabych stron kandydata w powiązaniu z opisem stanowiska. Typowym przykładem jest przeprowadzenie diagnostyki radzenia sobie danej osoby z przeciwnościami losu i stresem.

Sprawdziany pracy

Aby uzyskać wskazówki, w jaki sposób aktualny kandydat funkcjonuje w praktyce, przydatny może być sprawdzian pracy w celu pomiaru zdolności do faktycznego rozwiązywania rzeczywistych zadań pracy. 

Kandydat otrzymuje adekwatne zadania osadzone w realistycznej sytuacji – i dla wielu z nich sprawdzian pracy może być faktycznie decydującym czynnikiem w procesie zatrudnienia. Bo właśnie tutaj i my, i ty jako zleceniodawca możemy efektywnie porównywać kandydatów, którzy w pozostałych aspektach są jednakowo mocni. 

Korzyścią dla kandydata jest fakt, że ona/on mogą tutaj pokazać swoje kompetencje w praktyce i możliwy jest pomiar umiejętności, które trudno zmierzyć w inny sposób. Faktyczne zachowania podczas pracy w całkowicie konkretnej sytuacji. 

Przeprowadzenie sprawdzianu pracy zabiera dodatkowo trochę czasu, lecz będzie to dobrze spożytkowany czas na uniknięcie błędnych decyzji o zatrudnieniu.