Oslo

Sandakerveien 114 b, 0404 Oslo

Om Jobzone Oslo

Som medlem av den landsdekkende Jobzone-kjeden har Jobzone Oslo en stor og profesjonell organisasjon i ryggen. Jobzone Oslo dekker hele Oslo og omegn.

Vi tilbyr alle rekrutterings- og bemanningstjenester og vi som jobber her har lokal forankring, og kjenner miljøet, menneskene og vårt lokale marked. Det gir trygghet både for jobbsøkere og kunder.

Fleksible bemanningsløsninger

Næringslivet krever i dag fleksible bemanningsløsninger. Jobzone Oslo kan levere medarbeidere til både korte og lange vikariater innenfor de fleste bransjer. Jobzone Oslo kan også være rådgiver i rekrutteringsprosessen ved faste ansettelser. Vi ønsker å være en sparrings- og samarbeidspartner ved alle personalspørsmål – du betaler først når din nye medarbeider er på plass.

En engasjert arbeidsgiver

Jobzone har en visjon om å være den beste arbeidsgiver i bemanningsbransjen. Visjonen innebærer at Jobzone jobber tett mot kunder og vikarer, og har høy grad av tilgjengelighet under hele oppdragsperioden. Hver kunde og vikar har en personlig konsulent. Det betyr at Jobzone har det fulle arbeidsgiveransvaret for lønns- og personaladministrasjon i hele oppdragsperioden.

Kontaktpersoner

Oslo

Kristian Paus Eriksen
Kristian Paus Eriksen
Daglig leder
Kristine Fossdal
Kristine Fossdal
Partner (Permisjon)
Stine Hansen
Partner (permisjon)
Stine Hansen
Partner (permisjon)
Camilla Meland
Camilla Meland
Partner
Stine Dammen
Stine Dammen
Partner
Linnea Bjordal Pedersen
Linnea Bjordal Pedersen
Partner
Camilla Bråthen
Camilla Bråthen
Partner
Kristin Grimli Olbergsveen
Kristin Grimli Olbergsveen
Partner
Karoline Vogt Hannestad
Rekrutterer - barnehage
Karoline Vogt Hannestad
Rekrutterer - barnehage
Olga Gudkova
Olga Gudkova
Partner
Isak Reitan Trøen
Isak Reitan Trøen
Partner