Innleie av arbeidskraft

Gjennom mer enn 20 år har Jobzone etablert en tilpasningsdyktig, presis og produktiv tilnærming når du trenger arbeidskraft for korte eller lange tidsperioder.

Hvis en av dine ansatte blir syk, tar ferie, er i permisjon eller du har en ubesatt stilling. Eller hvis virksomheten din har sesongvariasjoner eller produksjonstopper, kan du henvende deg til Jobzone for å finne midlertidige løsninger.

Vår unike styrke er våre mange lokasjoner rundt i Norge, som gir oss inngående kunnskap om det lokale arbeidsmarkedet og sikrer nærhet til kunder og medarbeidere.

Som bemanningsbyrå har Jobzone ansvar for ansettelsesforholdet. De ansatte er en del av vårt team og har en dedikert rådgiver som tar hånd om dem. Vi håndterer hele ansettelsesprosessen inkludert anonsering, lønnsutbetaling, sykefravær, HMS og tett oppfølging, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Det er fortsatt lov å leie inn

Du kan leie inn akkurat som før ved følgende behov:

- Sykefravær/permisjoner
- Ferieavvikling
- Ubesatte stillinger
- Bedriften har avtale med tillitsvalgte/fagforening


Ved andre behov heter løsningen vår Jobcruit. Fleksibelt, transparent og med de samme fordelene som tradisjonell bemaninng, i tråd med regelverket.

Les mer om Jobcruit her