Ocena końcowa kandydatów

Ocena końcowa, ocena kandydata, ocena dokonana przez trzecią stronę – jak go zwał tak go zwał. Chodzi tu nam o to, żeby ci pomóc w wyborze słusznej decyzji w procesie zatrudnienia.

Typowy punkt wyjścia do końcowej oceny stanowi moment, gdy ty i twoje przedsiębiorstwo samodzielnie przeprowadziło proces rekrutacji z ogłoszeniem stanowiska, oceną podań i rozmowami kwalifikacyjnymi i pozostał wam jeden albo wielu kandydatów. Lecz wtedy pojawia się maleńka wątpliwość – kto jest optymalnym współpracownikiem dla ciebie i przedsiębiorstwa?

Wówczas może być dobrze uzyskać poradę i pomoc od obiektywnej trzeciej strony – a my chętnie ci pomożemy w tej kwestii.

W taki sposób pracujemy nad oceną końcową:

  • Analiza pracy. Analiza pracy definiuje najważniejsze zadania pracy na danym stanowisku i daje nam ważną i właściwą podstawę do oceny kandydatów.
  • Testowanie. Testujemy aktualnego kandydata/aktualnych kandydatów z myślą o osobistych cechach i, w pewnych przypadkach, również zdolności i umiejętności, które są potrzebne do osiągnięcia sukcesu na stanowisku, na które rekrutujecie. Jeżeli jest to celowe, korzystamy również ze sprawdzianów pracy. Przeczytaj więcej na temat testów i sprawdzianów pracy.
  • Rozmowa kwalifikacyjna. Analizujemy wyniki testu razem z poszczególnymi kandydatami podczas ustrukturyzowanej lub na wpół ustrukturyzowanej rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzamy diagnostykę kwalifikacji tej osoby na podstawie tego, co wyszło na wierzch podczas analizy pracy.
  • Raport końcowy. W oparciu o ocenę całościową piszemy raport dla ciebie jako zleceniodawcy, w którym plasujemy kandydatów, wychodząc z ich mocnych i słabych stron w odniesieniu do stanowiska, które należy obsadzić. Najczęściej robimy również ustne podsumowanie razem z pisemnym raportem, w ten sposób, żebyś miał jak najlepszą podstawą do wyboru odpowiedniej do pracy osoby. 

Czy chcesz z kimś porozmawiać o końcowej ocenie? Wyślij do nas zgłoszenie lub skontaktuj się z kimś w swoim najbliższym miejscowym biurze agencji Jobzone.