Jobzone tar miljøansvar!

Ved å ha en klar miljøprofil og løpende fokus på miljørelaterte faktorer i hele konsernets verdikjede, skal Jobzone fremstå som en troverdig og foretrukket samarbeidspartner og arbeidsgiver - samtidig som vi bidrar til positive miljøeffekter.

Vårt overordnede mål er å innrette drift og organisering slik at Jobzone til enhver tid har minst mulig negativ påvirkning på miljøet – det indre så vel som det ytre miljøet. For å oppnå dette har vi utarbeidet konkrete miljøtiltak innen områdene:

• Energi
• Transport/reisevirksomhet
• Papirfri organisasjon
• Miljøkrav til leverandører og produkter
• Gjenvinning av avfall

Prinsippene bygger på tiltak utarbeidet av Miljøfyrtårn.

For å utgjøre en forskjell er det svært viktig at hele konsernet trekker i samme retning for å nå målet. Majoriteten av våre ansatte er utleid til kunder, og følger dermed også deres HMS-rutiner og miljøtiltak. Likevel gjør vi vårt ytterste for at alle våre ansatte skal opptre som gode miljøambassadører.

Hele konsernet jobber systematisk for å ivareta miljøhensyn, med veiledning og oppfølging fra ledelsen og Miljøutvalget. Miljøutvalget består av de samme medlemmene som er i AMU.