Jobzone konsernet

Jobzone is part of Jobandtalent, the fastes growing company in the recruitment and staffing industry globally, headquartered in Madrid and businesses in the largest European countries, the United States and South America. In Norway, Jobzone is represented by the parent company Jobzone AS and the subsidiaries Jobzone Norway AS, HR-huset AS, Podium AS and Nordic Care AS. The individual companies are specialized in their own fields, which has a broad expertise in all aspects of personal, recruitment and restructuring.

Selskapene

Jobzone Norge AS er Norges tredje største bemanningsselskap og driver virksomhet innen utleie og rekruttering i Norge. Jobzone har nærmere 40 lokalkontorer spredt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Oslo.

HR Huset AS er en ledende aktør innen forvaltning av organisasjoners menneskelige ressurser. HR-huset fokuserer spesielt på omstilling og karriereutvikling, strategiske og operative HR-prosesser, samt leder- og medarbeiderutvikling.

Podium AS er et  jobb- og karrieresenter som siden 2002 har bistått mennesker inn i jobb, og til å bygge egen karriere. Podium leverer et bredt spekter av kurs, opplærings- og veiledningstjenester. Hovedkontoret er i Nydalen i Oslo,
og vi er lokalisert med 15 avdelinger på Østlandet med ca. 100 medarbeidere.

Nordic Care AS  er en nasjonal og toneangivende tjenesteleverandør innen Helse- og Omsorgssektoren, med hovedkontor i Oslo. Nordic Care er spesialister på formidling av personalressurser til både primær- og spesialisthelsetjenesten, hvorpå selskapet har rammeavtaler med over 100 kommuner og helseforetak i hele Norge. Utover generelle rekrutterings- og bemanningstjenester, har selskapet også et tydelig tjenestetilbud med oppdrag innen såkalte "vedtaksbaserte" tjenester (1:1/2:1- oppdrag i hjemmet eller på institusjon), samt hjemmehjelp og BPA.