Jobzone konsernet

Jobzone is part of Jobandtalent, a leading company in the global recruitment and staffing industry. Jobandtalent, headquartered in Madrid, operates in several European countries, the United States, and South America, experiencing rapid growth. In Norway, Jobzone is represented by its parent company, Jobzone AS, along with its subsidiaries: Jobzone Norway AS, Jobzone Tech, AS, HR-huset AS, Podium AS, and Nordic Care AS. Each of these companies specializes in specific fields, collectively offering extensive expertise in personnel, recruitment, and restructuring across various sectors.

Selskapene

Jobzone Norge AS er Norges tredje største bemanningsselskap og driver virksomhet innen utleie og rekruttering i Norge. Jobzone har mer enn 30 lokalkontorer spredt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Jobzone Tech AS er en ledende bemannings- og rekruteringsaktør innen teknologi og industri. Jobzone Tech består av en dedikert gruppe rekrutterings- og bransjespesialister som er opptatt av å finne de rette kandidatene for våre kunder. Tilgangen på de mest spennende karrieremulighetene i bransjen tiltrekker også de beste kandidatene.

HR Huset AS er en ledende aktør innen forvaltning av organisasjoners menneskelige ressurser. HR-huset fokuserer spesielt på omstilling og karriereutvikling, strategiske og operative HR-prosesser, samt leder- og medarbeiderutvikling.

Podium AS er et  jobb- og karrieresenter som siden 2002 har bistått mennesker inn i jobb, og til å bygge egen karriere. Podium leverer et bredt spekter av kurs, opplærings- og veiledningstjenester. Hovedkontoret er i Nydalen i Oslo,
og vi er lokalisert med 15 avdelinger på Østlandet med ca. 100 medarbeidere.

Nordic Care AS  er en nasjonal og toneangivende tjenesteleverandør innen Helse- og Omsorgssektoren, med hovedkontor i Oslo. Nordic Care er spesialister på formidling av personalressurser til både primær- og spesialisthelsetjenesten, hvorpå selskapet har rammeavtaler med over 100 kommuner og helseforetak i hele Norge. Utover generelle rekrutterings- og bemanningstjenester, har selskapet også et tydelig tjenestetilbud med oppdrag innen såkalte "vedtaksbaserte" tjenester (1:1/2:1- oppdrag i hjemmet eller på institusjon), samt hjemmehjelp og BPA.