Alta

Altaveien 297, 9515 Alta

Om Jobzone Alta

Som medlem av den landsdekkende Jobzone-kjeden har Jobzone Alta en stor og profesjonell organisasjon i ryggen. Jobzone Alta dekker i hovedsak aksen Alta – Hammerfest, men vi vil også betjene forespørsler fra andre deler av Finnmark.

Vi tilbyr alle rekrutterings- og bemanningstjenester og vi som jobber her har lokal forankring, og kjenner miljøet, menneskene og vårt lokale marked. Det gir trygghet både for jobbsøkere og kunder.

Fleksible bemanningsløsninger

Næringslivet krever i dag fleksible bemanningsløsninger. Jobzone Alta kan levere medarbeidere til både korte og lange vikariater innenfor de fleste bransjer. Jobzone Alta kan også være rådgiver i rekrutteringsprosessen ved faste ansettelser. Vi ønsker å være en sparrings- og samarbeidspartner ved alle personalspørsmål – du betaler først når din nye medarbeider er på plass.

En engasjert arbeidsgiver

Jobzone har en visjon om å være den beste arbeidsgiver i bemanningsbransjen. Visjonen innebærer at Jobzone jobber tett mot kunder og vikarer, og har høy grad av tilgjengelighet under hele oppdragsperioden. Hver kunde og vikar har en personlig konsulent. Det betyr at Jobzone har det fulle arbeidsgiveransvaret for lønns- og personaladministrasjon i hele oppdragsperioden.

Kontaktpersoner

Alta

Dan Roger Kjellmann
Dan Roger Kjellmann
Daglig leder