W taki sposób rekrutujemy

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz en współpracownika na krótki okres czasu czy chcesz pracownika etatowego, przestrzegamy w Jobzone pewnych stałych zasad podczas naszej całej pracy rekrutacyjnej.

Analiza pracy

Zawsze przeprowadzamy analizę pracy, niezależnie od stanowiska, które należy obsadzić.

Analiza praca sprawia, że dowiadujemy się czegoś więcej na temat cech osoby, której potrzebujesz i daje dobrą podstawę do rozpoczęcia konkretnych poszukiwań – żeby znaleźć ci odpowiednią osobę, musimy wiedzieć, w czym twój współpracownik ma być dobry.

Analiza pracy zagwarantuje, że:

  • Zdefiniujemy najważniejsze zadania pracy w ogłoszeniu
  • Dokonamy diagnostyki kompetencji, doświadczenia, wiedzy i cech osobowych, które powinien posiadać właściwy kandydat

Testy i ocena końcowa

W procesie rekrutacyjnym często może być naturalne testowanie zdolności i umiejętności kandydatów.

Wielu naszych konsultantów posiada certyfikaty w zakresie testowania zatwierdzonego przez DNV GL. W procesach, w których jest to celowe przeprowadzamy testy osobowości i/lub zdolności i umiejętności. W razie potrzeby przeprowadzamy również praktyczne sprawdziany pracy. Przeczytaj więcej o testach i sprawdzianach pracy.

Czy już masz jednego lub dwóch konkretnych kandydatów, ale nie jesteś pewien, którego z nich powinieneś wybrać? Jobzone może przeprowadzić dla ciebie obiektywną ocenę końcową kandydatów i w ten sposób dopomóc ci w wyborze odpowiedniej osoby.

Czy chcesz z kimś porozmawiać o usługach pośrednictwa pracy/wynajmowaniu zastępcy lub rekrutacji? Wyślij do nas zgłoszenie lub skontaktuj się z kimś w swoim najbliższym miejscowym biurze agencji Jobzone.