W taki sposób rekrutujemy

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz en współpracownika na krótki okres czasu [ lenkes til teksten/artikkelen «Trenger du noen midlertidig?», se lenger nede i dokumentet] czy chcesz pracownika etatowego, [ lenkes til teksten/artikkelen «Vi rekrutterer gjerne for deg», se lenger nede i dokumentet] przestrzegamy w Jobzone pewnych stałych zasad podczas naszej całej pracy rekrutacyjnej. Analiza pracy Zawsze przeprowadzamy analizę pracy, niezależnie od stanowiska, które należy obsadzić. Analiza praca sprawia, że dowiadujemy się czegoś więcej na temat cech osoby, której potrzebujesz i daje dobrą podstawę do rozpoczęcia konkretnych poszukiwań – żeby znaleźć ci odpowiednią osobę, musimy wiedzieć, w czym twój współpracownik ma być dobry. Analiza pracy zagwarantuje, że: • Zdefiniujemy najważniejsze zadania pracy w ogłoszeniu • Dokonamy diagnostyki kompetencji, doświadczenia, wiedzy i cech osobowych, które powinien posiadać właściwy kandydat Testy i ocena końcowa W procesie rekrutacyjnym często może być naturalne testowanie zdolności i umiejętności kandydatów. Wielu naszych konsultantów posiada certyfikaty w zakresie testowania zatwierdzonego przez DNV GL. W procesach, w których jest to celowe przeprowadzamy testy osobowości i/lub zdolności i umiejętności. W razie potrzeby przeprowadzamy również praktyczne sprawdziany pracy. Przeczytaj więcej o testach i sprawdzianach pracy. [ lenkes til teksten/artikkelen om tester og arbeidsprøver, se lenger nede i dokumentet] Czy już masz jednego lub dwóch konkretnych kandydatów, ale nie jesteś pewien, którego z nich powinieneś wybrać? Jobzone może przeprowadzić dla ciebie obiektywną ocenę końcową kandydatów i w ten sposób dopomóc ci w wyborze odpowiedniej osoby. Czy chcesz z kimś porozmawiać o usługach pośrednictwa pracy/wynajmowaniu zastępcy lub rekrutacji? Wyślij do nas zgłoszenie lub skontaktuj się z kimś w swoim najbliższym miejscowym biurze agencji Jobzone. _______________________________________ Under følger tekstene man kommer til når man klikker inn på en av linkene nevnt i teksten over) Czy potrzebujesz kogoś okresowo? Gdy potrzebny ci zastępca lub tymczasowa siła robocza na pewien okres czasu, jesteśmy tutaj, żeby ci pomóc w załatwieniu sprawy tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeżeli potrzebujesz osoby w trybie natychmiastowym, możemy ci pomóc, bo mamy dużą bazę danych kandydatów w wyszukiwarce. Jeżeli potrzebny ci zastępca już dzisiaj albo jutro, szybko dowiemy się, kto ma odpowiednie doświadczenie, wolne zasoby i wszystkie dokumenty w porządku. Posiadamy odpowiedzialność pracodawcy Wszyscy współpracownicy zostają zatrudnieni u nas i wynajęci tobie jako zleceniodawcy. Oznacza to, że agencja Jobzone posiada pełną odpowiedzialność pracodawcy. Sprawdzamy wszystkie referencje i dokumentację i ściśle nadzorujemy zatrudnionych, gdy pracują u was, którzy jesteście naszymi klientami. Łatwo i efektywnie. Naszym celem jest bycie najlepszym pracodawcą dla naszych pracowników-zastępców, co również jest z korzyścią dla was jako zleceniodawców posiadających zadowolonych zastępców u siebie w pracy. Oto proces, którego przestrzegamy, gdy potrzebny ci tymczasowy współpracownik: • Uproszczona analiza pracy zostaje przeprowadzona, gdy korzystasz z naszych usług po raz pierwszy. Poprzez nią dowiadujemy się dokładnie, jakie zadania należy rozwiązywać i jakich kompetencji i umiejętności wymaga stanowisko. Jeżeli będzie ci później potrzebny zastępca na to samo stanowisko, wiemy, czego się wymaga. • Przestudiowanie własnej bazy danych. Wiemy, że w wielu przypadkach panuje pośpiech, żeby już mieć osobę na miejscu i dlatego zbudowaliśmy naszą obszerną bazę danych, w ten sposób, by ta dopasowywała twoje potrzeby do umiejętności, kompetencji i doświadczenia poszukujących pracy. Wielu z kandydatów pracowało u nas wcześniej i dlatego wiemy, jak funkcjonowali w różnych sytuacjach pracy. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniej osoby w naszej bazie danych, rozszerzymy obszar poszukiwań na adekwatne sieci i platformy. • Rozmowy kwalifikacyjne. Z większością zastępców w bazie danych przeprowadziliśmy już rozmowy kwalifikacyjne, w ten sposób, że mogą oni przystąpić szybko do pracy, gdy pilnie kogoś potrzebujesz. Jeżeli masz trochę więcej czasu, a my wyszukaliśmy kandydatów, z którymi jeszcze nie rozmawialiśmy, to przeprowadzimy z nimi rozmowy kwalifikacyjne zanim ci ich przedstawimy. Czy chcesz z kimś porozmawiać o zastępcach lub okresowo zatrudnianych pracownikach? Wyślij do nas zgłoszenie lub skontaktuj się z kimś w swoim najbliższym miejscowym biurze agencji Jobzone. ________________________________________ Chętnie dokonamy dla ciebie rekrutacji Gdy potrzebujesz pomocy w rekrutacji współpracownika na stały etat, możemy zająć się całym procesem od ogłoszenia do zatrudnienia. Zaoszczędzi to wam czasu, a równocześnie macie gwarancję, że rekrutacja przeprowadzana jest przez obiektywnych fachowców z długoletnim doświadczeniem w branży rekrutacyjnej i pośrednictwie pracy. Tutaj otrzymasz krótki opis metod, według których pracujemy nad rekrutacją: • Wstępna analiza pracy Zawsze zaczynamy od analizy pracy, żeby zagwarantować poszukiwania odpowiednich kompetencji i właściwych umiejętności oraz cech osobowych u tych, którzy składają podania. Tutaj zdefiniujemy ważne zadania pracy na stanowisku i co więcej, otrzymamy przegląd najważniejszych kwestii potrzebnych do odniesienia sukcesu na stanowisku, na które ma się odbyć rekrutacja. • Szeroki zakres poszukiwań kandydatów Szukamy we własnej bazie Jobzone, równocześnie zamieszczając ogłoszenia o stanowisku na adekwatnych forach i platformach. Często używa się LinkedIn. Odbieramy telefony od potencjalnych kandydatów i administrujemy listę poszukujących pracy. Studiujemy metodycznie wszystkie podania i CV oraz wybieramy aktualnych kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej. • Ewentualne testy. Tam, gdzie jest to celowe, w zależności od wyniku analizy pracy i w dialogu z tobą jako klientem, przeprowadzamy różne testy składającym podania przed przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych. Jest to pomocne w wyborze najbardziej odpowiednich kandydatów. Przeczytaj więcej o testach i sprawdzianach pracy. [ lenkes til teksten/artikkelen om tester og arbeidsprøver, se lenger nede i dokumentet] • Rundy rozmów kwalifikacyjnych Zajmujemy się również przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych dla ciebie. Poprzez rozmowy kwalifikacyjne zapoznajemy się lepiej z kandydatami i przekazujemy informacje o zleceniodawcy i opis stanowiska. Dysponujemy wcześniej przygotowanym wzorem rozmowy kwalifikacyjnej – mogą to być na wpół ustrukturyzowane lub w pełni ustrukturyzowane rozmowy kwalifikacyjne, dostoswane do stanowiska, na które odbywa się rekrutacja. • Ranking kandydatów. Po rundzie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzamy ranking kandydatów i prezentujemy ci kandydatów-finalistów. • Finałowa rozmowa kwalifikacyjna. Ostatnia finałowa rozmowa kwalifikacyjna przestrzega tej samej struktury dla wszystkich kandydatów i opiera się na analizie pracy. To właśnie teraz razem z wami będziemy oceniać, który z kandydatów idealnie pasuje na aktualne stanowisko. W niektórych przypadkach dajemy kandydatom sprawdzian z pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przeczytaj więcej na temat sprawdzianów pracy. [ lenkes til teksten/artikkelen om tester og arbeidsprøver, se lenger nede i dokumentet] • Sprawdzanie referencji. Ostatnim ogniwem procesu jest sprawdzanie referencji. Stawiamy precyzyjnie sformułowane i adekwatne pytania osobie, która udzieliła referencji w oparciu o analizę pracy i wyniki rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnych testów. Poprzez przestrzeganie tego procesu gwarantujemy, że znajdziesz odpowiedniego kandydata; takiego, który dobrze wypełni zadania na stanowisku i dopomoże twojemu przedsiębiorstwu w tworzeniu wartości. Czy chcesz z kimś porozmawiać o rekrutacji lub pomocy przy końcowej ocenie? Wyślij do nas zgłoszenie lub skontaktuj się z kimś w swoim najbliższym miejscowym biurze agencji Jobzone. _________________________________________________ W ten sposób używamy testów i sprawdzianów pracy W związku z rekrutacją, przykładowo, gdy masz zatrudnić personel na kluczowych stanowiskach, czasami może być niezbędne rozszerzenie procesu poprzez użycie testów i sprawdzianów pracy. Testy Wielu naszych konsultantów posiada certyfikaty w zakresie testowania zatwierdzonego przez DNV GL. Testy dokonują pomiaru zarówno czynników osobowości, zdolności, jak i umiejętności skierowanych na aktualne wyzwania, na które można napotykać na stanowisku. Daje to nam dobry wgląd w to, czy kandydaci dobrze nadają się na aktualne stanowisko. Narzędzia testowe pomagają unikać typowych pułapek w rekrutacji. Jeżeli będziesz sam rekrutował, to szybko można działać na wyczucie, kierować się pierwszym wrażeniem lub wybrać kogoś, który przypomina ci samego siebie. Dzięki testom otrzymasz bardziej obiektywną ocenę kandydatów. Testy można przeprowadzać na różnych etapach procesu rekrutacyjnego. Jeżeli jest dużo kandydatów na stanowisko, możemy na wczesnym etapie procesu przetestować ich zdolności i umiejętności. Przeprowadzamy wtedy całkowicie obiektywną diagnostykę zdolności i umiejętności, które są ważne na aktualnym stanowisku i możemy skupić się na najbardziej aktualnych kandydatach. Może to być test z matematyki lub liczbowy dla kogoś, kto ma pracować w księgowości lub test językowy w przypadku, gdy znajomość języka jest ważna, by zadowalająco rozwiązywać zadania pracy. Test osobowości mógłby być następnym krokiem, który polega na obnażeniu mocnych i słabych stron kandydata w powiązaniu z opisem stanowiska. Typowym przykładem jest przeprowadzenie diagnostyki radzenia sobie danej osoby z przeciwnościami losu i stresem. Sprawdziany pracy Aby uzyskać wskazówki, w jaki sposób aktualny kandydat funkcjonuje w praktyce, przydatny może być sprawdzian pracy w celu pomiaru zdolności do faktycznego rozwiązywania rzeczywistych zadań pracy. Kandydat otrzymuje adekwatne zadania osadzone w realistycznej sytuacji – i dla wielu z nich sprawdzian pracy może być faktycznie decydującym czynnikiem w procesie zatrudnienia. Bo właśnie tutaj i my, i ty jako zleceniodawca możemy efektywnie porównywać kandydatów, którzy w pozostałych aspektach są jednakowo mocni. Korzyścią dla kandydata jest fakt, że ona/on mogą tutaj pokazać swoje kompetencje w praktyce i możliwy jest pomiar umiejętności, które trudno zmierzyć w inny sposób. Faktyczne zachowania podczas pracy w całkowicie konkretnej sytuacji. Przeprowadzenie sprawdzianu pracy zabiera dodatkowo trochę czasu, lecz będzie to dobrze spożytkowany czas na uniknięcie błędnych decyzji o zatrudnieniu. ____________________ Ocena końcowa kandydatów Ocena końcowa, ocena kandydata, ocena dokonana przez trzecią stronę – jak go zwał tak go zwał. Chodzi tu nam o to, żeby ci pomóc w wyborze słusznej decyzji w procesie zatrudnienia. Typowy punkt wyjścia do końcowej oceny stanowi moment, gdy ty i twoje przedsiębiorstwo samodzielnie przeprowadziło proces rekrutacji z ogłoszeniem stanowiska, oceną podań i rozmowami kwalifikacyjnymi i pozostał wam jeden albo wielu kandydatów. Lecz wtedy pojawia się maleńka wątpliwość – kto jest optymalnym współpracownikiem dla ciebie i przedsiębiorstwa? Wówczas może być dobrze uzyskać poradę i pomoc od obiektywnej trzeciej strony – a my chętnie ci pomożemy w tej kwestii. W taki sposób pracujemy nad oceną końcową: • Analiza pracy Analiza pracy definiuje najważniejsze zadania pracy na danym stanowisku i daje nam ważną i właściwą podstawę do oceny kandydatów. • Testowanie. Testujemy aktualnego kandydata/aktualnych kandydatów z myślą o osobistych cechach i, w pewnych przypadkach, również zdolności i umiejętności, które są potrzebne do osiągnięcia sukcesu na stanowisku, na które rekrutujecie. Jeżeli jest to celowe, korzystamy również ze sprawdzianów pracy. Przeczytaj więcej na temat testów i sprawdzianów pracy. [ lenkes til teksten/artikkelen om tester og arbeidsprøver, se lenger tekst tidligere i dokumentet] • Rozmowa kwalifikacyjna. Analizujemy wyniki testu razem z poszczególnymi kandydatami podczas ustrukturyzowanej lub na wpół ustrukturyzowanej rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzamy diagnostykę kwalifikacji tej osoby na podstawie tego, co wyszło na wierzch podczas analizy pracy. • Raport końcowy. W oparciu o ocenę całościową piszemy raport dla ciebie jako zleceniodawcy, w którym plasujemy kandydatów, wychodząc z ich mocnych i słabych stron w odniesieniu do stanowiska, które należy obsadzić. Najczęściej robimy również ustne podsumowanie razem z pisemnym raportem, w ten sposób, żebyś miał jak najlepszą podstawą do wyboru odpowiedniej do pracy osoby. Czy chcesz z kimś porozmawiać o końcowej ocenie? Wyślij do nas zgłoszenie lub skontaktuj się z kimś w swoim najbliższym miejscowym biurze agencji Jobzone.

Whether you need contingent staff  or permanent staff, at Jobzone we work to a set of standard principles in all of our recruitment services.

Job analysis

We always perform a job analysis, regardless of the position to be filled.

The job analysis tells us more about what type of individual you need, and gives us a solid basis for running the search itself – we need to know what the candidate should be good at, in order to find the right match for you.

A job analysis ensures that:

  • We define the key demands of the position
  • We map the qualifications, skills, experience and personal attributes of your ideal candidate

Pre-employment tests and final assessment

In a recruitment process, testing candidate skills and abilities is often a given.

Many of our consultants are certified to use DNV GL-accredited testing tools. If appropriate for the process, we carry out personality tests and/or psychometric tests. If required, we can also conduct job-simulation tests. Learn more about pre-employment tests and job-simulation tests.

Do you already have one or two candidates on hand, but are unsure of the best choice? Jobzone can conduct an impartial final assessment of the candidates for you, and in that way, help you make the right choice.

Would you like to talk to someone about our contingent and permanent staffing services? Send us a general inquiry or contact a member of staff at your nearest local Jobzone office.