Chętnie dokonamy dla ciebie rekrutacji

Gdy potrzebujesz pomocy w rekrutacji współpracownika na stały etat, możemy zająć się całym procesem od ogłoszenia do zatrudnienia.

Zaoszczędzi to wam czasu, a równocześnie macie gwarancję, że rekrutacja przeprowadzana jest przez obiektywnych fachowców z długoletnim doświadczeniem w branży rekrutacyjnej i pośrednictwie pracy.

Tutaj otrzymasz krótki opis metod, według których pracujemy nad rekrutacją:

  • Wstępna analiza pracy Zawsze zaczynamy od analizy pracy, żeby zagwarantować poszukiwania odpowiednich kompetencji i właściwych umiejętności oraz cech osobowych u tych, którzy składają podania. Tutaj zdefiniujemy ważne zadania pracy na stanowisku i co więcej, otrzymamy przegląd najważniejszych kwestii potrzebnych do odniesienia sukcesu na stanowisku, na które ma się odbyć rekrutacja.
  • Szeroki zakres poszukiwań kandydatów Szukamy we własnej bazie Jobzone, równocześnie zamieszczając ogłoszenia o stanowisku na adekwatnych forach i platformach. Często używa się LinkedIn. Odbieramy telefony od potencjalnych kandydatów i administrujemy listę poszukujących pracy.  Studiujemy metodycznie wszystkie podania i CV oraz wybieramy aktualnych kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Ewentualne testy. Tam, gdzie jest to celowe, w zależności od wyniku analizy pracy i w dialogu z tobą jako klientem, przeprowadzamy różne testy składającym podania przed przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych. Jest to pomocne w wyborze najbardziej odpowiednich kandydatów.  Przeczytaj więcej o testach i sprawdzianach pracy.
  • Rundy rozmów kwalifikacyjnych Zajmujemy się również przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych dla ciebie. Poprzez rozmowy kwalifikacyjne zapoznajemy się lepiej z kandydatami i przekazujemy informacje o zleceniodawcy i opis stanowiska.  Dysponujemy wcześniej przygotowanym wzorem rozmowy kwalifikacyjnej – mogą to być na wpół ustrukturyzowane lub w pełni ustrukturyzowane rozmowy kwalifikacyjne, dostoswane do stanowiska, na które odbywa się rekrutacja.
  • Ranking kandydatów. Po rundzie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzamy ranking kandydatów i prezentujemy ci kandydatów-finalistów.
  • Finałowa rozmowa kwalifikacyjna. Ostatnia finałowa rozmowa kwalifikacyjna przestrzega tej samej struktury dla wszystkich kandydatów i opiera się na analizie pracy. To właśnie teraz razem z wami będziemy oceniać, który z kandydatów idealnie pasuje na aktualne stanowisko. W niektórych przypadkach dajemy kandydatom sprawdzian z pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przeczytaj więcej na temat sprawdzianów pracy. 
  • Sprawdzanie referencji. Ostatnim ogniwem procesu jest sprawdzanie referencji. Stawiamy precyzyjnie sformułowane i adekwatne pytania osobie, która udzieliła referencji w oparciu o analizę pracy i wyniki rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnych testów.

Poprzez przestrzeganie tego procesu gwarantujemy, że znajdziesz odpowiedniego kandydata; takiego, który dobrze wypełni zadania na stanowisku i dopomoże twojemu przedsiębiorstwu w tworzeniu wartości.

Czy chcesz z kimś porozmawiać o rekrutacji lub pomocy przy końcowej ocenie? Wyślij do nas zgłoszenie lub skontaktuj się z kimś w swoim najbliższym miejscowym biurze agencji Jobzone.