Raushetsaksjonen

Det finnes en ildsjel i ditt lokalmiljø. En som raust gir av sin tid og omtanke uten å forvente noe i retur. De personene ønsker vi i Jobzone å løfte frem.

De finnes i hvert eneste lokalsamfunn. De som legger ned timer av sin tid og omsorg for andre, enten det er for å skaffe utstyr til den lokale fotballklubben, lære barn å gå på ski, arrangere støttekonserter, skaffe mat og klær til vanskeligstilte eller hjelpe nyinnflyttede flyktninger. De er rause, utrettelige og engasjerte – og som oftest beskjedne på egne vegne.

Disse lokale heltene leter vi etter, for vi vil gjerne hedre dem for innsatsen de gjør.

Personlige hederspriser

Hvert år siden 2004 har Jobzone gjennom Raushetsaksjonen (tidligere kalt Veldedighetsaksjonen) delt ut en personlig hederspris på 10 000 kroner til en utvalgt ildsjel i de lokalmiljøene vi er til stede i, for å takke dem som har gjort en ekstraordinær innsats for å hjelpe andre eller bidra til humanitært arbeid lokalt.

Den lokale Jobzone-prisen er en personlig hederspris, og gis til en navngitt person. I tillegg får én av de lokale vinnerne muligheten til å dele ut 100 000 kroner til et veldedig prosjekt eller en veldedig organisasjon som de brenner for og ønsker å støtte. Hvem det blir, er du med på å avgjøre gjennom en avstemming på våre nettsider i mars 2019.

Dersom du kjenner noen som kan være en verdig vinner av Jobzone-prisen, vil vi gjerne høre fra deg. Send en mail til ditt lokale Jobzone-kontor med navn og kontaktinformasjon til den du nominerer, sammen med ditt eget telefonnummer. Skriv også litt om hvorfor du synes nettopp denne personen fortjener å motta prisen. Ditt lokale Jobzone-kontor finner du her

Mer om Jobzone-prisen og Raushetsaksjonen

  • Jobzoneprisen er den lokale hedersprisen som gis til lokale ildsjeler
  • Jobzoneprisen skal stimulere til humanitært og frivillig arbeid på lokal grunn.
  • Den lokale prisen er en personlig hederspris på 10 000 kr som deles ut av ditt lokale Jobzone-kontor. Deretter kan lokalvinnerens prosjekt delta i en landskonkurranse om kr. 100 000.
  • Vi kaller hele denne prosessen – fra du nominerer og til vi kårer lokale vinnere og gir nasjonal støtte og oppmerksomhet – for Raushetsaksjonen. For det er det handler om: å løfte fram de rause ildsjelene, og gi litt tilbake til dem.

Hvem kan motta prisen?

Bare navngitte enkeltpersoner kan få prisen. Vedkommende kan være engasjert i en gruppe/forening, men Jobzone-prisen er en personlig pris. Den typiske prisvinner gjør en innsats for andre – og må også engasjere flere mennesker i sitt nærmiljø i det samme arbeidet.