Rett person på rett plass

Enten du trenger en medarbeider i en kort periode, eller du vil ha en fast ansatt, følger vi i Jobzone noen faste prinsipper i alt vårt rekrutteringsarbeid.

Vi finner den rette medarbeideren til deg uansett fagområde, stilling eller varighet. Vi har en omfattende database med kandidater som vi søker i.

Uansett stilling eller oppdragslengde følger vi alltid en kvalitetssikret prosess for å finne rett kandidat for dere.

Vi kartlegger hva som skal til

Når du leter etter en ny medarbeider, enten til et kortere engasjement eller en fast ansettelse, har du sikkert noen tanker om hvilke egenskaper og kvalifikasjoner hun eller han skal ha. For oss er det enda viktigere å se på formålet med den aktuelle stillingen. Hvilke arbeidsoppgaver ligger i stillingen? Hva er den viktigste arbeidsoppgaven? Hva er kritisk for å lykkes? Hvilke resultater skal oppnås? 

Dette er bare noen av spørsmålene vi stiller når vi gjør den innledende jobbanalysen. Den er det viktigste verktøyet for at vi skal kunne finne rett person til deg og din virksomhet. For når vi vet hva jobben består i, er det mye enklere å definere hva slags person du trenger.

Vi kjenner markedet

Noen ganger kan den beste kandidaten være der du minst venter å finne ham eller henne.

Det er der Jobzone kommer inn. Vi har en stor database med vikarer og kandidater, som vi kvalitetssikrer gjennom intervjuer, vi kartlegger kompetansen deres og sjekker referanser. Ofte er tiden knapp, og databasen er utviklet slik at vi effektivt kan matche dine ønsker og innholdet i den aktuelle stillingen med relevante kandidater i systemet.

 Du får din egen Jobzone-konsulent som er godt kjent lokalt, og som kombinerer denne lokalkunnskapen med sin formelle rekrutteringskompetanse.

Vi leter bredt

I tillegg til å søke målrettet i våre egne nettverk og databaser, annonserer vi også stillingen ved behov, på relevante plattformer. Det kan være på finn.no, i sosiale medier, fagblader osv. Alt handler om å finne de mest kompetente og motiverte kandidatene, slik at du kan føle deg trygg på at du får rett person til jobben.

Jobzone rekrutterer innen alle bransjer og fagområder.

Vil du snakke med noen om bemanningstjenester/innleie av vikar eller rekruttering? Send oss en henvendelse eller kontakt noen på ditt nærmeste lokale Jobzonekontor.