Jobzone-konsernet

Jobzone-konsernet består av morselskapet Jobzone AS og datterselskapene Jobzone Norge AS, Jobzone Sverige AB, HR-huset AS, Podium AS, Insider Facility Services AS, Saga Engineering AS og Nordic care AS. De enkelte selskapene er spesialiserte innenfor hvert sitt felt, noe som gjør at konsernet samlet sett har bred kompetanse på alle aspekter innen personal, rekruttering, omstilling og service.

Selskapene

Jobzone Norge AS er Norges tredje største bemanningsselskap og driver virksomhet innen utleie og rekruttering i Norge. Jobzone har rundt 40 lokalkontorer spredt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Jobzone Sverige AB er et bemanningsselskap som driver virksomhet innen utleie og rekruttering i Sverige med hovedkontor i Stockholm.

HR Huset AS er en ledende aktør innen forvaltning av organisasjoners menneskelige ressurser. HR-huset fokuserer spesielt på omstilling og karriereutvikling, strategiske og operative HR-prosesser, samt leder- og medarbeiderutvikling.

Podium AS er leverandør av kurs til NAV med fokus på individuell oppfølging og karriereplanlegging. Podium er i dag lokalisert på over 35 kurssteder med ca. 150 konsulenter. Hver dag er ca. 1000 personer i omstilling ved hjelp av Podium.

Saga Engineering AS leverer ingeniør- og prosjektadministrative tjenester til offentlige og private aktører innenfor energi, infrastruktur og bygg og anlegg. Selskapet ble etablert i 2017.

Insider Facility Services AS er leverandør av tjenester innen miljø, renhold og kantine. Insider Facility Services har et sterkt kundeorientert fokus og høy kvalitetssikring. Insider er i dag lokalisert på 15 steder i Norge og har over 200 erfarne bransjemedarbeidere.

Nordic Care AS (tidligere BackUp Helse) er en nasjonal og toneangivende tjenesteleverandør innen Helse- og Omsorgssektoren, med hovedkontor i Oslo. Nordic Care er spesialister på formidling av personalressurser til både primær- og spesialisthelsetjenesten, hvorpå selskapet har rammeavtaler med over 100 kommuner og helseforetak i hele Norge. Utover generelle rekrutterings- og bemanningstjenester, har selskapet også et tydelig tjenestetilbud med oppdrag innen såkalte "vedtaksbaserte" tjenester (1:1/2:1- oppdrag i hjemmet eller på institusjon), samt hjemmehjelp og BPA.

Styret Jobzone AS

Tom Rune Graarud
Tom Rune Graarud
Konsernsjef
Thor Ørbeck-Nilssen
Thor Ørbeck-Nilssen
Styreleder
Øyvind Henriksen
Øyvind Henriksen
Styremedlem