Jobzone er Revidert Arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver (RA) er en kvalitetsordning som er obligatorisk for bemanningsbedrifter i NHO Service og Handel. Virksomhetene må gjennom revisjon hvert andre år for å beholde sin RA-status.

Dette er Revidert Arbeidsgiver (RA)

  • Revidert Arbeidsgiver gjelder for bedrifter som leier ut personell med hjemmel i Arbeidsmiljøloven §14-12.
  • For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service og Handel, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap.
  • Ekstern revisor gjør jevnlige revisjoner av bemanningsbedriftens forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.
  • Virksomhetens rutiner blir gjennomgått og det foretas stikkprøver på utvalgte områder som er uavhengige av den revidertes preferanser.
  • De avvik som måtte finnes vil måtte bli rettet opp innen en frist for at bedriften skal kunne beholde sin status som Revidert Arbeidsgiver.
  • Revisjonen utføres av selskap eller person som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontrollen. Revisor må klareres av NHO Service og Handel.
  • Revidert Arbeidsgiver har rett til å benytte RA-logoen.

Klikk her for mer informasjon om Revidert Arbeidsgiver.