Trenger du noen midlertidig?

Når du trenger en vikar eller midlertidig arbeidskraft en periode, er vi her for å hjelpe deg å løse det så raskt som mulig.

Trenger du en person på kort varsel kan vi hjelpe deg, og vi har en stor database med kandidater å lete i. Har du behov for en vikar allerede i dag eller i morgen, vet vi raskt hvem som har erfaring, ledig kapasitet og alle papirer i orden.

Vi har arbeidsgiveransvaret

Alle medarbeidere ansettes hos oss og leies ut til deg som oppdragsgiver. Det betyr at Jobzone tar det fulle arbeidsgiveransvaret, vi sjekker alle referanser og dokumentasjon og vi følger dem tett opp når de jobber ute hos dere som er våre kunder. Enkelt og effektivt.

Vi har som mål å være den beste arbeidsgiveren for våre vikarer, noe som kommer også dere som oppdragsgivere til gode gjennom fornøyde vikarer ute på jobb hos dere.

Dette er prosessen vi følger når du trenger en midlertidig medarbeider:

  • Forenklet jobbanalyse gjøres første gang du bruker våre tjenester. Gjennom den vet vi nøyaktig hva slags oppgaver som skal løses og hvilken kompetanse og egenskaper stillingen krever. Trenger du en vikar til samme stilling senere, vet vi hva som kreves.
  • Gjennomgang av egen database. Vi vet at det i mange tilfeller haster med å få en person på plass, og vi har derfor utviklet den omfattende databasen vår slik at den raskt matcher dine behov opp mot arbeidssøkernes egenskaper, kompetanse og erfaring. Mange av kandidatene har jobbet for oss tidligere, og vi vet derfor hvordan de fungerer i forskjellige arbeidssituasjoner. Finner vi ikke den rette i egen database, utvides søket til relevante nettverk og plattformer.
  • Intervjuer. De fleste av vikarene i databasen har vi allerede intervjuet, slik at de kan settes raskt i jobb når du trenger noen straks. Har du litt mer tid og vi henter inn kandidater vi ikke har snakket med før, intervjuer vi mulige kandidater før vi presenterer dem for deg.

Vil du snakke med noen om vikarer eller midlertidig ansatte? Send oss en henvendelse eller kontakt noen på ditt nærmeste lokale Jobzonekontor.