Avdelingsleder kommunalteknikk og samferdsel, er det en stilling for deg?

Avdelingsleder kommunalteknikk og samferdsel, er det en stilling for deg?

Stillingstittel: Avdelingsleder kommunalteknikk og samferdsel
Arbeids​sted: Tiller
Oppdrags​giver: Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Antall stillinger: 1
Type stilling: 100%
Søknads​frist: 25.august
rådgivning ingeniør kommunalteknikk samferdsel leder
rådgivning ingeniør kommunalteknikk samferdsel leder
Vestre Rosten 85
Vestre Rosten 85

Prosjektutvikling Midt-Norge AS


Dette er en stilling som gir, akkurat deg, muligheten til å bidra til vekst og utvikling i en spennende avdeling i et veletablert firma.

Du skal bygge videre på avdelingens kompetanse og supplere teamet slik at det blir i stand til å løse alle oppgaver i tråd med markedets krav og forventninger - nå og frem i tid. Ditt engasjement for vekst og resultatoppnåelse vil etter kort tid være synlig i selskapets omsetning og resultater.


Du er fagansvarlig for din avdeling som i dag består av 3 personer. Teamet utvikles ved at du er god på samarbeid og at du deler dine kunnskaper. Med din kommunikasjonsstil skaper du et engasjement som preger hverdagen til alle. I en travel hverdag står du støtt, du er robust, selvstendig og har en stor gjennomføringsevne.


Du blir seniorrådgiveren som er en støttespiller for hele avdelingen, du kvalitets sikrer alle prosjekter og bistår der det er nødvendig. Du skal også være en pådriver og gjennomfører i forhold til nyansettelser i din avdeling, og ellers gjennomføre oppgaver som til enhver tid må løses, tilbudsarbeid blir en del av dette.


For at du skal løse oppgavene må du fortrinnsvis være sivilingeniør innen vei, vann og avløp. Med tilstrekkelig erfaring kan en bachelor holde. Du må ha 8 til 10 års erfaring hvorav minimum 2 år som leder. Din erfaringskompetanse er knyttet til VA-teknikk og/eller vei, i tillegg har du god kunnskap innen administrative oppgaver. Ditt nettverk i bransjen vil være til god hjelp og du behersker norsk flytende.

Vi tilbyr deg en spennende stilling i et spennende fagmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser med blant annet betalt overtid.

 

 

Om oppdragsgiveren

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er et tverrfaglig rådgivnings miljø som siden etableringen i 1987 har vært i stadig vekst. Vår styrke ligger i at vi har vokst organisk utfra de gode kolleger vi har klart å skaffe i takt med etterspørselen i markedet. Våre medarbeidere er bredt sammensatt og vi har et godt arbeidsmiljø med stor trivsel. Vi tilbyr rådgivning innen kommunalteknikk og samferdsel, VVS, elektro, bygg og miljø, brann og prosjektadministrasjon. Hos oss er det lave terskler og høyt under taket. Vi er ansatteid og bestemmer derfor alt selv. Våre verdier Trygg, Inkluderende, Pålitelig, Kreativ og Engasjert er framkommet i samarbeid med alle ansatte og er et godt bilde for hva vi står for som kollegium, rådgiver og bidragsyter i samfunnet og bransjen forøvrig.

Oppdrags​giver

Oppdrags​giver

Prosjektutvikling Midt-Norge AS


Spørsmål om stillingen?

Gunn Iren Berg Svendsen
Gunn Iren Berg Svendsen
Daglig leder