Slik rekrutterer vi

Enten du trenger en medarbeider i en kort periode  eller du vil ha en fast ansatt følger vi i Jobzone noen faste prinsipper i alt vårt rekrutteringsarbeid.

Jobbanalyse

Vi gjennomfører alltid en jobbanalyse, uansett stilling som skal besettes.

Jobbanalysen gjør at vet vi mer om hva slags person du trenger og gir et godt grunnlag for å starte selve søket – vi må vite hva din nye medarbeider trenger å være god på, for å finne den rette personen for deg.

En jobbanalyse sikrer at:

  • Vi definerer de viktigste arbeidsoppgavene i stillingen
  • Vi kartlegger hvilken kompetanse, erfaring, kunnskap og personlige egenskaper den rette kandidaten bør ha

 

Tester og sluttvurdering

I en rekrutteringsprosess kan det ofte være naturlig å teste kandidatenes evner og ferdigheter.

Mange av våre konsulenter er sertifisert i DNV GL-godkjente testverktøy. I de prosessene hvor det er hensiktsmessig gjennomfører vi personlighetstester og/eller evne- og ferdighetstester. Ved behov gjennomfører vi også arbeidsprøver. Les mer om tester og arbeidsprøver.

Har du allerede en eller to kandidater for hånd, men er usikker på hvilken av dem du bør velge? Jobzone kan foreta en objektiv sluttvurdering av kandidatene for deg, og på den måten hjelpe deg å velge rett person.

Vil du snakke med noen om bemanningstjenester/innleie av vikar eller rekruttering? Send oss en henvendelse eller kontakt noen på ditt nærmeste lokale Jobzonekontor.