Sluttvurdering

Sluttvurdering, kandidatvurdering, tredjepartsvurdering – kjært barn har mange navn. For oss handler det om å hjelpe deg å ta den rette beslutningen i en ansettelsesprosess.

Det typiske utgangspunktet for en sluttvurdering er når du og din bedrift selv har gjennomført en rekrutteringsprosess med utlysning, søknadsvurdering og intervjuer, og sitter igjen med én eller flere kandidater. Men så er det den lille tvilen – hvem er den optimale medarbeideren for deg og virksomheten?

Da kan det være godt med råd og hjelp fra en objektiv tredjepart – og vi hjelper deg gjerne med den biten.

Slik jobber vi med sluttvurderinger:

  • Jobbanalyse. En jobbanalyse definerer de viktigste arbeidsoppgavene i stillingen, og gir oss et viktig og riktig grunnlag å vurdere kandidatene ut fra.
  • Testing. Vi tester den/de aktuelle kandidaten(e) med tanke på personlige egenskaper og i noen tilfeller også evner og ferdigheter som er nødvendig for å lykkes i den stillingen dere rekrutterer til. Der det er hensiktsmessig bruker vi også arbeidsprøver. Les mer om tester og arbeidsprøver.
  • Intervju. Vi går gjennom resultatene av testingen med den enkelte søkeren i et strukturert eller semistrukturert intervju, og kartlegger vedkommendes kvalifikasjoner basert på det som kom frem i jobbanalysen.
  • Sluttrapport. Basert på en helhetsvurdering skriver vi en rapport til deg som oppdragsgiver, der vi rangerer kandidatene ut fra styrker og svakheter i forhold til stillingen som skal fylles. Som oftest gir vi også en muntlig oppsummering sammen med den skriftlige rapporten, slik at du har det beste grunnlaget for å velge rett person til jobben. 

Vil du snakke med noen om hjelp til sluttvurdering? Send oss en henvendelse eller kontakt noen på ditt nærmeste lokale Jobzonekontor.