Vi rekrutterer gjerne for deg

Når du trenger hjelp til å rekruttere en fast medarbeider, kan vi ta hånd om hele prosessen fra annonsering til ansettelse.

Dette sparer dere for tid, samtidig som dere sikrer at rekrutteringen utføres av objektive fagfolk med lang erfaring fra rekruttering- og bemanningsbransjen.

Her får du en kort beskrivelse av hvordan vi jobber med rekrutteringer:

  • Innledende jobbanalyse. Vi starter alltid med jobbanalysen for å sikre at vi leter etter den rette kompetansen og de rette ferdighetene og personlige egenskapene hos de som søker. Her får vi definert viktige arbeidsoppgaver i stillingen, og ikke minst får vi oversikt over hva som er det viktigste for å lykkes i den stillingen dere skal rekruttere til.
  • Brede kandidatsøk. Vi søker i Jobzones egen database samtidig som vi annonserer stillingen på relevante fora og plattformer. LinkedIn brukes også flittig. Vi håndterer telefoner fra potensielle søkere, og vi administrerer søkerlisten. Vi går gjennom alle søknader og CV-er metodisk, og plukker ut aktuelle kandidater til intervju.
  • Eventuelle tester. Der hvor det er hensiktsmessig, avhengig av resultatet av jobbanalysen og i dialog med deg som kunde, gjennomfører vi ulike tester av søkerne før vi gjennomfører intervjuer. Dette er en hjelp til å velge ut de mest relevante kandidatene. Les mer om tester og arbeidsprøver.
  • Intervjurundene. Vi tar også hånd om intervjuene for deg. Gjennom intervjuet blir vi bedre kjent med søkerne, og vi formidler informasjon om oppdragsgiver og selve stillingsinnholdet. Vi har på forhånd utarbeidet en mal for intervjuet – det kan være semi- eller helstrukturerte intervjuer, tilpasset stillingen det rekrutteres til.
  • Rangering av kandidatene. Etter intervjurunden rangerer vi kandidatene og presenterer finalekandidatene for deg.
  • Finaleintervjuet. Dette siste intervjuet følger samme struktur for alle kandidatene og baserer seg på jobbanalysen. Det er nå vi sammen med dere skal vurdere hvem av kandidatene som er den perfekte matchen til den aktuelle stillingen. I en del tilfeller gir vi kandidatene en arbeidsprøve i intervjuet. Les mer om arbeidsprøver. 
  • Referansesjekk. Siste ledd i prosessen er å sjekke referanser. Vi stiller presise og relevante spørsmål til den som har gitt referansen basert på jobbanalysen og resultatene fra intervjuer og eventuelle tester.

Gjennom å følge denne prosessen sikrere vi at du finner den rette kandidaten; den som vil fylle stillingen godt og bidra til å skape verdier for din virksomhet.

Vil du snakke med noen om rekruttering eller hjelp til sluttvurdering? Send oss en henvendelse eller kontakt noen på ditt nærmeste lokale Jobzonekontor.